Schilderijen

Onderwerpen zijn:
de menselijke figuur,
landschap en interieur. Het werk is rijk van kleur in een
gelaagde doorwerkte schildertechniek, met daarnaast grafiek en
werk in gemengde techniek.