Illustraties

Voor o.a: Heech Tymo, sjoch omheech, het Stoeltje,
Pien en haar spin, Hein en zijn kip, Koesboek,
Poes mei de lange sturt, Bisteboel, De Blaue loftfyts, Kening Aap,
Retteketet Tsjing Boem